Branscher

Våra produkter för tidskoder vänder sig till fastighetsägare, fastighetsförvaltare, stugägare, butiksägare, gymägare, kommuner, varutransporter m fl.

Entreprenad och service av fastigheter

Fastighetsförvaltarens servicepersonal får tidskoden på sin arbetsorder och använder den istället för en nyckel. Koden skapas i förvaltarens servicesystem eller direkt i vårt webb-system och kopplas till den tid när uppdraget ska utföras. Tidsstyrd passage kan hanteras både via ett multifunktionslås och ett nyckelskåp med knappsats. Nyckelskåpet används för nycklar inom fastigheten. För låset kan nyckel, nyckelbrickor, fasta koder användas parallellt med tidskoder.

Hyra av stugor, idrottshallar, samlingslokaler mm

Hyresgästen får tidskoden via e-post, sms, muntligen eller på bokningsbekräftelsen. Koden används under aktuell hyresperiod istället för nyckel eller fast kod. Nyckel, nyckelbrickor och fasta koder kan användas parallellt med tidskoder. Tidskoden skapar ägaren själv i vårt webb-system eller via sitt bokningssystem som då är kopplat till vårt system.

Säkra transporter

Vår teknik kan också användas för säker transport av väskor, lådor, containrar mm från avsändare till mottagare. Vid leverans stängs låset och kan inte öppnas förrän en giltig kod skapas i webb-systemet av en auktoriserad person. För att att öka säkerheten under transport kan en speditör välja att distribuera tidskoden i samma moment som en kontrollant (polis, tull m fl) eller mottagare ska öppna. Koden kan sändas krypterat med hjälpa av en tilläggsfunktion – Secure Mailbox.