Om Telkey

Så här fungerar Telkey

Vi ersätter eller kompletterar nycklar och nyckelbrickor med tillfälliga tidskoder, som ni själva administrerar i ett webb-system. Exempelvis giltighetstid den 2/6, kl.13.00-17.00 för servicepersonal eller en vecka för stuguthyrning. När tiden gått ut är koden förbrukad och måste ersättas med en ny.

Ett lås kan hantera flera parallella tidskoder med olika giltighetstid. Tidskoden sänds till mottagaren på valfritt sätt, t ex sms, e-post, telefon eller via ett service- eller bokningssystem. Det kan även ske krypterat via tilläggsfunktion.

Vi tillhandahåller ett säkert och flexibelt multifunktionslås (se ”Produkt”), men också kretskort, som kan monteras i andra produkter för passage, nyckelförvaring, varutransporter mm.

Vår teknik – som fungerar helt offline – är unik på marknaden och patentskyddad – mTAC (mobile Temporary Acces Codes). Vårt webb-system kan integreras med era befintliga IT-system för t ex ärendehantering, arbetsorder eller bokning av stugor eller andra utrymmen.

Hör av er så berättar vi mer!