Om Telkey

Så här fungerar Telkey

Vi ersätter eller kompletterar nycklar och nyckelbrickor med tillfälliga tidskoder, som ni själva administrerar i ett webb-system. Exempelvis giltighetstid den 2/6, kl.13.00-17.00 för servicepersonal eller en vecka för stuguthyrning. När tiden gått ut är koden förbrukad och måste ersättas med en ny. Tidskoden sänds till mottagaren på valfritt sätt, t ex sms, e-post, telefon eller via ett service-/bokningssystem. Det kan även ske krypterat via tilläggsfunktion.

Vi tillhandahåller färdiga multifunktionslås (se ”Produkt”), men också kretskort som kan monteras i andra produkter för passage, nyckelförvaring, varutransporter mm (se ”Teknik”).

Vår teknik – som fungerar helt offline – är unik på marknaden och patentskyddad – mTAC (mobile Temporary Acces Codes). Vårt webb-system kan integreras med era befintliga IT-system för t ex ärendehantering, arbetsorder eller bokning av stugor eller andra utrymmen.

Hör av er så berättar vi mer!