Om Telkey

”Smart Offline” med mTAC tidskoder

Våra unika tidskoder (”tidsnycklar”) kallas för Smart Offline. Telkey LOCK vårt säkra multifunktionslås, kräver ingen internetförbindelse (SIM-kort) eller framdragen el. Låset kan hantera både flera parallella tidskoder med olika giltighetstid och kodtyper med olika säkerhet. Mobilen tar emot, verifierar och överför data till låset, som godkänner rätt tidskod. Läs mer under ”Produkt

Med Telkey SERVICE får du en säker ”kodtjänst i molnet” för att administrera lås, organisation, användare, behörigheter mm. Tjänsten kan nås närsomhelst och varsomhelst i världen. System för t ex serviceorder, transporter, bokning av stugor, lägenheter, sportanläggningar mm, kan enkelt integreras via vårt öppna system-API. Våra tidskoder redovisas i så fall på serviceordern eller bokningsbekräftelsen och ersätter då fysiska nycklar.

Vår kodteknik, som är unik och patentskyddad, kallas mTAC® (Mobile Temporary Acces Codes). Den kan integreras med andra lås på marknaden via endast programvara eller programvara och kretskort (PCB).

Hör av er så berättar vi mer om produkter, tjänster, priser och om ”hyrköp med funktionsgaranti”, som alternativ till engångsköp !