Produkt


Multifunktionslås med tidskoder som fungerar helt offline – inga SIM-kort och inga elsladdar.

Tidskod sänds via sms, e-post, muntligen eller via service-/bokningssystem. Låset kan installeras eller avinstalleras på 30 minuter.

Ladda ner

Produktblad - PDF

Ladda gärna ner vårt produktblad för att läsa mer


Målgrupp
 • Service och industrilokaler
 • Fritidshus och lägenheter 
 • Camping- och husbilsplatser 
 • Förrådsutrymmen och skåp 
 • Sportanläggningar 
 • Kontorslokaler 
 • Vård och omsorg 
 • Säkra transporter mm
Olika funktioner för att öppna
 • Tidskoder med temporär giltighetstid (mTAC)
 • Nyckelbricka
 • Fast kod
 • Automatiskt ändrad kod (timme eller dygn)
 • Nyckel (befintlig cylinder kan användas)
 • Mobiltelefon för att ta emot koder
Övrig fakta om låset
 • Väl etablerat multifunktionslås som enkelt monteras på befintligt godkända lås. 
 • Olika tidskoder per lås med start- och stoppdatum samt klockslag.
 • Inga kostsamma IT-system, nätverk eller SIM-kort.
 • Tål nordiskt klimat och har hög driftsäkerhet.
 • Modern elektronik i kombination med ett av försäkringsbolagen godkänt elektroniskt lås.
 • Fristående lösning – dörrlås, väggläsare och mobil betalningstjänst.
 • Kan kombineras med t ex nyckelskåp med tidskoder (mTac).


Variera säkerhetsnivå

Kombinera funktioner för att höja säkerheten t ex bricka + kod eller bara temporär tidskod som skapas och sänds ut i samband med öppning.

Tidskoder offline

Med “tidskod” menas att den är giltig under den tidsperiod som du anger i vårt system. Låset kräver ingen internetanslutning (SIM-kort). Fungerar helt offline (mTAC-teknik).

Händelseminne

Vem som öppnar och låser och tidpunkt registreras i låsets händelseminne och kan hämtas med mobiltelefonen.

Låg energiförbrukning

Vanliga AA-batterier används endast när låset aktiveras – ”sover” övrig tid. När batterispänning blir för låg varnar både systemet och låset genom blinkning alt. på telefonens display. Du byter batterier genom några enkla handgrepp.