Produkt


Multifunktionslås med tidskoder som fungerar helt offline – inga SIM-kort och inga elsladdar.

Tidskod sänds via sms, e-post, muntligen eller via service-/bokningssystem. Låset kan installeras eller avinstalleras på 30 minuter.

Ladda ner

Produktblad - PDF

Ladda gärna ner vårt produktblad för att läsa mer


Målgrupp
 • Fastighetsägare och fastighetsförvaltare
 • Stugägare, butiksägare, gymägare, kommuner m fl.
Olika funktioner för att öppna
 • Nyckel (befintlig kan användas)
 • Nyckelbricka
 • Fast kod
 • Automatiskt ändrad kod (timme eller dygn)
 • Tidskod som skapas i webb-system med temporär giltighetstid
 • Mobiltelefon (NFC)
Övrig fakta om låset
 • Väl etablerat multifunktionslås med skyddad elektronik på dörrens insida.
 • Röd diod lyser vid låsning och grön vid öppning.
 • Tål nordiskt klimat.
 • Modern elektronik i kombination med ett av försäkringsbolagen godkänt elektroniskt lås
 • Kan kombineras med nyckelskåp med tidskoder.


Variera säkerhetsnivå

Kombinera funktioner för att höja säkerheten t ex bricka + kod eller bara temporär tidskod som skapas och sänds ut i samband med öppning.

Tidskoder offline

Med “tidskod” menas att den är giltig under den tidsperiod som du anger i vårt webb-system. Kräver ingen internetanslutning (SIM-kort). Fungerar helt offline (mTAC-teknik).

Händelseminne

Vem som öppnar och låser och tidpunkt registreras i låsets händelseminne och kan hämtas med mobiltelefonen eller via en USB-anslutning från insidan av låset.

Låg energiförbrukning

Vanliga AA-batterier används endast när låset aktiveras – ”sover” övrig tid. Låset varnar genom blinkning eller på telefonens display när batterispänningen blir för låg. Enkelt att byta batterier.