Produkt


Multifunktionslås med tidskoder för Smart Offline – d v s intelligens utan internetförbindelse

Låset kan installeras eller avinstalleras på 30 minuter i flesta fall på befintlig låskista och cylinder.

Ladda ner

Produktblad - PDF

Ladda gärna ner vårt produktblad för att läsa mer


Målgrupp
 • Service och industrilokaler
 • Fritidshus och lägenheter 
 • Camping- och husbilsplatser 
 • Förrådsutrymmen och skåp 
 • Sportanläggningar 
 • Kontorslokaler 
 • Vård och omsorg 
 • Säkra transporter mm
Olika funktioner för att öppna
 • Tidskoder med temporär giltighetstid (mTAC)
 • Nyckelbricka
 • Fast kod
 • Nyckel (befintlig cylinder kan användas)
 • Mobiltelefon för att ta emot koder
Övrig fakta om låset
 • Väl etablerat säkert multifunktionslås som enkelt monteras på befintligt godkända lås. 
 • Flera tidskoder per lås med olika start- och stoppdatum samt klockslag.
 • Inga kostsamma IT-system, nätverk eller SIM-kort.
 • Tål nordiskt klimat och har hög driftsäkerhet.
 • Modern elektronik i kombination med ett av försäkringsbolagen godkänt elektroniskt lås.
 • Fristående lösning – dörrlås, väggläsare och mobil betalningstjänst.
 • Kan monteras t ex på nyckelskåp för att med tidskoder få tillgång till fysiska nycklar.


Variera säkerhetsnivå

Välj lås med olika säkerhetsnivå och tidsram för tidskodernas giltighet. För tennisbana kan du välja en lägre säkerhetsnivå än t ex för en lägenhet eller ett serviceutrymme.

Tidskoder med Smart Offline

Med “tidskod” menas att den är giltig under den tidsperiod som du anger i vårt system. När tiden gått ut är koden ogiltig. Låset fungerar ändå offline, d v s kräver ingen internetanslutning (SIM-kort).

Händelseminne

Vem som öppnar och låser och tidpunkt registreras i låsets händelseminne och kan hämtas med mobiltelefonen.

Låg energiförbrukning

Vanliga AA-batterier används endast när låset aktiveras – ”sover” övrig tid. När batterispänning blir för låg varnar låset genom blinkning eller i systemet via prognostiserad tidpunkt för byta. Byte gör du via några genom några enkla handgrepp. OBS! Det går att dra fram spänning till låset om det krävs.