Teknik


”Smart Offline” med mTAC (Mobile Temporary Acces Codes)

Telkey LOCK vårt säkra multifunktionslås, kräver ingen internetförbindelse (SIM-kort) eller framdragen el. Låset kan hantera sekventiella eller flera parallella tidskoder med olika giltighetstid samt kodtyper med olika säkerhet. Mobilen tar emot, verifierar och överför data till låset, som godkänner rätt tidskod.

Med Telkey SERVICE får du en säker ”kodtjänst i molnet” för att administrera lås, organisation, användare, behörigheter mm. Tjänsten kan nås närsomhelst och varsomhelst i världen. System för t ex serviceorder, transporter, bokning av stugor, lägenheter mm, kan enkelt integreras via vårt öppna system-API. Våra tidskoder redovisas i så fall på serviceordern eller bokningsbekräftelsen och ersätter då fysiska nycklar. Vår kodteknik (mTAC) kan också integreras med andra lås på marknaden via endast programvara eller programvara och kretskort (PCB).Hör av er så berättar vi mer om vårt API (Application Programming Interface) och hur vi kan integrera med ert system för t ex bokning av lägenhet, fritidshus, sportanläggning, förrådsutrymmen mm, serviceordersystem för underhåll och drift av fastigheter mm, planerings- och ärendehanteringssystem för vård och omsorg eller hushållsnära tjänster, delningsekonomi för bilpooler, samlingsutrymmen mm, transport- och logistiksystem för containers, leveransboxar för e-handel mm.

Hör av er så berättar vi mer om vårt kretskort (PCB-Printed Circuit Board), som vi kan integrera med andra låslösningar på marknaden – i de fall att det inte fungerar att integrera med hjälp av enbart programvara. Det beror med andra ord på hur mycket logik/intelligens som aktuell låslösning har.