Teknik


Vår teknik, som fungerar helt offline, är unik på marknaden och patentskyddad – mTAC (mobile Temporary Acces Codes).

Vi ersätter eller kompletterar nycklar och nyckelbrickor med tillfälliga tidskoder, som ni själva administrerar i ett webb-system. Tidskoden sänds till mottagaren på valfritt sätt, t ex sms, e-post, muntligen eller via ett service-/bokningssystem.Vi kan implementera denna teknik i er produkt med hjälp av ett kretskort som kan anpassas i storlek och omgivande förhållanden. Detta görs från fall till fall baserat på marknadsmässiga och tekniska förutsättningar.

Vårt webb-system för administration av låsfunktion och generering av tidskoder, kan också integreras med era befintliga IT-system för t ex ärendehantering, arbetsorder eller stug-/lokalbokning.