Konferens- och mötesbokning

Tillsammans med våra utvalda partners som tillhandahåller speciallösningar för konferens-och mötesbokning erbjuder vi en komplett lösning för bokning både för PC, Mac, APP:ar för Apple och Android samt för väggtavla som kan placeras på lämpligt ställe i lokalen.

Läs mer om vårt samarbete med BOKAMERA bokningssystem i PDF dokument nedan.

Allt hänger samman i en väl integrerad kedja från att du bokar tid i lämpligt verktyg och får en accesskod giltig endast under bokad period. Med vår unika TAC teknik fungerar låsen helt offline trots full hantering av tidskoder. De är robusta kostnadseffektiva och monteras på standardlås från ASSA m fl.

Klickan nedan för PDF dokument

TELKEY och BOKAMERA bokningssystem.pdf

Kontakta oss gärna

SV