Läs mer

Vi på Telkey tillhandhåller en unik lösning för elektroniska lås i kombination med en oberoende internettjänst benämnd mTAC®-Mobile Temporary Access Code. Den fungerar helt offline -men med intelligens. Låsen kräver ingen internetförbindelse, WiFi eller elsladdar.

Det är enkelt att integrera vår mTAC® tjänst med andra system. Vi har idag ett flertal partners och kunder inom olika segment med färdiga systemkopplingar. Läs mer under ”Branscher” och ”Kunder & partners”.

  • Bokning av hotell, pensionatoch fritidsboende.
  • Bokning av racketsport och sporthallar.
  • Bokning av tvättstugor och gemensamma utrymmenför boende.
  • Hantering av serviceorder för underhåll av fastigheter och anläggningar.
  • Koppling mellan lås och betaltjänster för access till t ex utrymmen mot avgift.
  • Bokning av konferenslokaler och mötesrum.
  • Bokning av distanvård genom så kallade ”Samhällsrum”.
  • m.m.

Vi erbjuder kort och gott ”kodtjänst i molnet” för att ersätta nycklar, nyckelbrickor, fasta och halvfasta koder med ”tidskoder” –anpassade efter krav på säkerhet, giltighetstid och tillgänglighet när och i vilken situation koden faktiskt ska användas.

Våra multifunktionslås baseras på gängse låsstandard från ASSA, Dormakaba m fl. De har hög säkerhet, tål nordiskt klimat och är driftsäkert, vilket gör det både tryggt och kostnadseffektivt.

Vi ser till att allt hänger ihop och fungerar genom helhetsansvar från molntjänst och samverkan med andra system till installation av lås och support.Vi kan till och med erbjuda en finansiering av låsen i 36 månader i samarbete med IKANO Bank, så kan du sprida ut kostnaderna för låsen.

SV