Om Telkey

“Smart Offline” med mTAC tidskoder

Våra unika tidskoder  eller “tidsnycklar” i mobilen benämns mTAC®. Telkey LOCK vårt mycket säkra multifunktionslås, kräver ingen internetförbindelse (SIM-kort) eller framdragen el – sk. “smart offline”. Låset och väggläsaren kan hantera olika typer av koder – parallell, sekventiell, intervall, betalning och fast – tillsammans med nyckel och nyckelbricka.

Med Telkey SERVICE får du en säker ”kodtjänst i molnet” för att administrera lås, organisation, användare, behörigheter, skapande och distribution av tidskoder mm. Tjänsten kan nås närsomhelst och varsomhelst i världen.

System för t ex bokning av hotell och fritidsstugor, sportanläggningar, fastighetsservice mm, kan integreras med vårt system via ett API (Application Programming Interface). Våra tidskoder ersätter då fysiska nycklar och tillhandahålls i samband med bokningsbekräftelsen eller serviceordern. Läs mer under “Kundtyper”

Vår kodteknik är unik i sitt slag och benämns mTAC® (Mobile Temporary Acces Codes). Tekniken kan integreras med lås på marknaden via programvara alternativt programvara och ett kretskort (PCB).

Vi har också lösningar för att kombinera accesskoder med mobila betalningar genom att t ex “blippa” på en tag i anslutning till låset, betala med Swish, få tillbaka ett elektroniskt kvitto tillsammans med accesskod till aktuellt lås. Läs mer i “Produktblad PDF”

Hör av er så berättar vi mer om produkter, tjänster, priser och om “hyrköp med funktionsgaranti”, som alternativ till engångsköp !