Produkt


Våra multifunktionslås monteras på befintliga godkända lås, från etablerade leverantörer vilket ger hög säkerhet och trygghet. Låsen har en unik avancerad kodteknik (mTAC-Mobile Temporary Access Code). Via en webb-app kan du som låsägare skapa tidskoder i mobilen och sända till mottagaren som kan låsa upp – så kallad “smart offline”. Du kan integrerar vi med omgivande IT-system för t ex bokning av stugor, lokaler mm eller serviceorderhantering via vårt öppna API. Allt detta erbjuder vi till en för marknaden rimlig kostnad.

Ladda ner

Produktblad - PDF

Ladda gärna ner vårt produktblad för att läsa mer


Målgrupp
 • Lägenheter och fritidshus
 • Hotell och vandrarhem
 • Campingplatser
 • Fastighetsförvaltning
 • Sportanläggningar
 • Kontorslokaler
 • Vård och omsorg
 • Säkra transporter mm
Olika funktioner för att öppna
 • Parallella tidskoder
 • Sekventiella tidskoder
 • Intervallkoder
 • Betalkoder
 • Fast kod
 • Nyckel
 • Nyckelbricka
Övrig fakta om låset
 • Väl etablerat och säkert multifunktionslås som enkelt monteras på befintligt godkända lås och cylindrar
 • Flera tidskoder per lås med olika start- och stoppdatum samt klockslag.
 • Inga kostsamma IT-system, nätverk eller SIM-kort.
 • Tål nordiskt klimat och har hög driftsäkerhet.
 • Modern elektronik i kombination med ett av försäkringsbolagen godkänt elektroniskt lås.
 • Fristående lösning – dörrlås, väggläsare och mobil betalningstjänst.
 • Kan monteras t ex på nyckelskåp för att med tidskoder få tillgång till fysiska nycklar.


Variera säkerhetsnivå

Välj lås med olika säkerhetsnivå och tidsram för tidskodernas giltighet. För tennisbana kan du välja en lägre säkerhetsnivå än t ex för en lägenhet eller ett serviceutrymme.

Tidskoder med Smart Offline

Med “tidskod” menas att den är giltig under den tidsperiod som du anger i vårt system. När tiden gått ut är koden ogiltig. Låset fungerar ändå offline, d v s kräver ingen internetanslutning (SIM-kort).

Händelseminne

Vem som öppnar och låser och tidpunkt registreras i låsets händelseminne och kan hämtas med mobiltelefonen.

Låg energiförbrukning

Vanliga AA-batterier används endast när låset aktiveras – ”sover” övrig tid. När batterispänning blir för låg varnar låset genom blinkning eller i systemet via prognostiserad tidpunkt för byta. Byte gör du via några genom några enkla handgrepp. OBS! Det går att dra fram spänning till låset om det krävs.