Säkra transporter

Vår teknik kan också användas för säker transport av väskor, lådor, containrar m.m. från avsändare till mottagare. Vid leverans stängs låset och kan inte öppnas förrän en giltig kod skapas i Telkey systemet av en auktoriserad person.

För att öka säkerheten under transport kan en speditör välja att distribuera tidskoden i samma moment som en kontrollant (polis, tull m fl) eller mottagare ska öppna. Koden kan också sändas krypterad med tilläggsfunktion för att verifiera mottagaren med hjälpa av en tilläggsfunktion. Vi kan med andra ord ställa in nivåer på säkerhet både avseende kodtyper och sätt att distribuera koder mellan vår server och mottagaren.

Kontakta oss gärna

SV