Teknik


“Smart Offline” med mTAC (Mobile Temporary Acces Codes)

Våra unika tidskoder  eller “tidsnycklar” i mobilen benämns mTAC®. Telkey LOCK vårt mycket säkra multifunktionslås, kräver ingen internetförbindelse (SIM-kort) eller framdragen el – sk. “smart offline”. Låset och väggläsaren kan hantera olika typer av koder – parallell, sekventiell, intervall, betalning och fast – tillsammans med nyckel och nyckelbricka.

Med Telkey SERVICE får du en säker ”kodtjänst i molnet” för att administrera lås, organisation, användare, behörigheter, skapande och distribution av tidskoder mm. Tjänsten kan nås närsomhelst och varsomhelst i världen.

System för t ex bokning av hotell och fritidsstugor, sportanläggningar, fastighetsservice mm, kan integreras med vårt system via ett API (Application Programming Interface). Våra tidskoder ersätter då fysiska nycklar och tillhandahålls i samband med bokningsbekräftelsen eller serviceordern.

Vår kodteknik är unik i sitt slag och benämns mTAC® (Mobile Temporary Acces Codes). Tekniken kan integreras med lås på marknaden via programvara alternativt programvara och ett kretskort (PCB).Hör av er så berättar vi mer om vårt API (Application Programming Interface) och hur vi kan integrera med ert system för t ex bokning av lägenhet, fritidshus, sportanläggning, förrådsutrymmen mm eller serviceordersystem för underhåll och drift av fastigheter. Det kan också vara planerings- och ärendehanteringssystem för vård, omsorg och hushållsnära tjänster eller för transport- och logistiksystem.

Hör av er så berättar vi mer om vårt kretskort (PCB-Printed Circuit Board), som vi kan integrera med låslösningar på marknaden – i de fall att det inte fungerar att integrera med hjälp av enbart programvara.