Fastigheter och anläggningar

Med vår oberoende internet tjänst för acceskoder, tillsammans med väl beprövade multifunktionslås, får du en komplett lösning för att skapa en effektiv logistik för service och underhåll av fastigheter och anläggningar. Integrera vårt system med ert serviceordersystem så följer tidskoden med på arbetsordern som en ”nyckel från molnet”.

Genom vårt samarbete med Storage365 kan du enkelt hyra ut lokaler och hantera lås och access med vår lösning. Ungefär som ”Airbnb för förråd”.

Med vår unika teknik benämnd mTAC (Mobile Temporary Access Code) fungerar låsen helt offline – trots hantering av tidskoder. Låsen är robusta och driftsäkra och monteras på låskistor och cylindrar från ASSA m fl.

Klicka nedan för PDF dokument

TELKEY för fastigheter och anläggningar.pdf

TELKEY för förrådsuthyrning med Storage365

Kontakta oss gärna

SV