Telkey får sin emission övertecknad

Dela på linkedin
Dela på twitter
Dela på facebook

Telkey har i slutet av 2021 genomfört en nyemission som tillför bolaget 3 MSEK – som blev övertecknad. Den kommer därför följas upp av en tilläggsemission. Ett flertal namnkunniga personer – som tillför branschkunskap och nätverk – har anslutit sig som delägare. Telkey avser att vidareutveckla sin SaaS tjänst och befästa sin position på befintliga marknader – genom fortsatt partnersamarbete samt nå nya kundgrupper.

Efter att ha växt organiskt sedan lanseringen av bolagets SaaS tjänst (mTAC®) – har nu Telkey valt att göra en första extern emission för att expandera sin verksamhet.

”Vi ser ett ökat intresse för Telkey´s unika mTAC-teknik, och det är nu läge att expandera – det är vår tur nu. Vi ser även tydliga fördelar tillsammans med våra nya delägare i form av branschkunskap och nätverk” säger VD, Jan Söderlund.

mTAC® (Mobile Temporary Access Code) är en oberoende infrastruktur i molnet (SaaS) som administrerar lås och behörigheter samt hanterar accesskoder för olika låstyper – detta i samverkan med andra system för bokning, planering m.m.

En större emission (sk. ”A-runda”) planeras under andra halvan av 2022 med sikte på en internationell satsning – bl a med hjälp av nya delägare i USA.


Presskontakt
Jan Söderlund, VD
Jan.soderlund@telkey.com
+46 70 963 26 43

Telkey tillhandahåller unik lösning för elektroniska lås i form av en oberoende internettjänst (SaaS) för accesskoder benämnd mTAC® (Mobile Temporary Access Code). Den fungerar helt offline – men med intelligens. Inga SIM-kort, inget WiFi, inga elsladdar, inget dataintrång, inget krångel. Vi är ”pusselbiten” som knyter ihop olika världar till den helhet som idag saknas på marknaden.

Tidigare artiklar

SV