Telkey stärker sin säljorganisation

Telkey anställer Fredric Edin som affärsutvecklare inom hotell och fritidsboende.

Fredric har arbetat i över 20 år som företagare, inom hotell, restaurang, event och media. De senaste åren har han arbetat som affärsutvecklare inom byggsektorn med bl a successionsrenoveringar. Hos Telkey kommer Fredric att arbeta som affärsutvecklare framför allt inom fritidsboende, hotell samt privatbostäder. Han är bosatt i Umeå.

Tidigare artiklar

Telkey får sin emission övertecknad

Telkey har i slutet av 2021 genomfört en nyemission som tillför bolaget 3 MSEK – som blev övertecknad. Den kommer därför följas upp av en tilläggsemission. Ett flertal namnkunniga personer – som tillför branschkunskap och nätverk – har anslutit sig som delägare. Telkey avser att vidareutveckla sin SaaS tjänst och befästa sin position på befintliga marknader – genom fortsatt partnersamarbete samt nå nya kundgrupper.

Read More »
SV