Kundtyper

Lägenheter och fastighetsservice

Telkey LOCK multifunktionslås för portar, serviceutrymmen och lägenheter är utrustade med våra smarta mTAC accesskoder som kan användas för olika ändamål – boende, reparationer, larm, leveranser mm. Låsen som fungerar helt offline kräver ingen internetförbindelse, SIM-kort eller elslad­dar. De är enkla att installera och flytta samt har låga driftskostnader. Monteras på befintliga godkända låskistor och cylindrar från etablerade låsleverantörer.

Integrera gärna vår lösning med t ex bokningssystem för tvättstugor mm och serviceordersystem för underhåll och reparationer. Allt blir så mycket enklare utan nycklar och nyckelbrickor. Vi kan också kombinera våra tidskoder med mobil betalning och elektronisk kvittohantering för åtkomst till utrymmen och utrustning för t ex delningsekonomi.

Telkey faktablad för fastighetsägare och boende i PDF

Fjällanläggningar, hotell och campingplatser

Kunden bokar via ett bokningssystem och får tillbaka en bokningsbekräftelse och accesskoder till aktuella lås/utrymmen. Koderna visas i mobilen på ett “kodkort”, som är aktivt under hyresperioden och upphör vi avresa. In- och utcheckning kan därmed förenklas – vilket minskar personalkostnader samt ökar servi­cenivån.

Med en tilläggsfunktion kan du kombinera våra accesskoder med mobil betalning och elektroniska kvitton. Vi har dessutom en mobil app som hanterar interna och externa kassor för mat, dryck, bastu, uthyrning av utrustning mm.

Telkey faktablad för fritidsstugor och hotell i PDF
Telkey faktablad för hotell i PDF
Telkey faktablad för campingsplatser i PDF
Telkey Buyers Point för fjäll- och fritidsanläggningar i PDF

Sportanläggningar

Kunden bokar speltid, plats och kanske en spelpartner och får tillbaka en bokningsbekräftelse samt aktuell accesskod. Koder kan både skapas i samband med bokningen eller helt separat från en mobil av behörig person. Kom ihåg att det alltid finns möjlighet att använda en vanlig nyckel till våra lås. Med våra tilläggstjänster kan du också kombinera accesskoder med mobil betalning och elektronisk kvittohantering samt olika typer av kassor för mat, dryck, uthyrning av utrustning mm.

Se exempel på kund på www.matchi.se