Kategorier
press

Telkey får sin emission övertecknad

Telkey har i slutet av 2021 genomfört en nyemission som tillför bolaget 3 MSEK – som blev övertecknad. Den kommer därför följas upp av en tilläggsemission. Ett flertal namnkunniga personer – som tillför branschkunskap och nätverk – har anslutit sig som delägare. Telkey avser att vidareutveckla sin SaaS tjänst och befästa sin position på befintliga marknader – genom fortsatt partnersamarbete samt nå nya kundgrupper.

Efter att ha växt organiskt sedan lanseringen av bolagets SaaS tjänst (mTAC®) – har nu Telkey valt att göra en första extern emission för att expandera sin verksamhet.

”Vi ser ett ökat intresse för Telkey´s unika mTAC-teknik, och det är nu läge att expandera – det är vår tur nu. Vi ser även tydliga fördelar tillsammans med våra nya delägare i form av branschkunskap och nätverk” säger VD, Jan Söderlund.

mTAC® (Mobile Temporary Access Code) är en oberoende infrastruktur i molnet (SaaS) som administrerar lås och behörigheter samt hanterar accesskoder för olika låstyper – detta i samverkan med andra system för bokning, planering m.m.

En större emission (sk. ”A-runda”) planeras under andra halvan av 2022 med sikte på en internationell satsning – bl a med hjälp av nya delägare i USA.


Presskontakt
Jan Söderlund, VD
Jan.soderlund@telkey.com
+46 70 963 26 43

Telkey tillhandahåller unik lösning för elektroniska lås i form av en oberoende internettjänst (SaaS) för accesskoder benämnd mTAC® (Mobile Temporary Access Code). Den fungerar helt offline – men med intelligens. Inga SIM-kort, inget WiFi, inga elsladdar, inget dataintrång, inget krångel. Vi är ”pusselbiten” som knyter ihop olika världar till den helhet som idag saknas på marknaden.

Kategorier
press

Telkey stärker sin säljorganisation

Telkey anställer Fredric Edin som affärsutvecklare inom hotell och fritidsboende.

Fredric har arbetat i över 20 år som företagare, inom hotell, restaurang, event och media. De senaste åren har han arbetat som affärsutvecklare inom byggsektorn med bl a successionsrenoveringar. Hos Telkey kommer Fredric att arbeta som affärsutvecklare framför allt inom fritidsboende, hotell samt privatbostäder. Han är bosatt i Umeå.